Hebei Dongshengyuan Trading Co.,Ltd.
[Hebei, China]
Thành viên từ: 2009
http://m.bossgoo.com/company-info/18377.html
Quét để truy cập vào

Thông tin công ty

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hebei Dongshengyuan Trading Co.,Ltd.Hebei Dongshengyuan Trading Co.,Ltd.Hebei Dongshengyuan Trading Co.,Ltd.Hebei Dongshengyuan Trading Co.,Ltd.Hebei Dongshengyuan Trading Co.,Ltd.
Chúng tôi có nhà máy cho dây lưới sản phẩm, làm việc trong dòng này hơn 30 năm, chúng tôi giữ cho luôn luôn cung cấp sản phẩm tốt và dịch vụ cho người mua tất cả thế giới, chúng tôi có thể cung cấp các loại khác nhau của lưới và nguồn cung cấp OEM & Dịch vụ thiết kế, kinh doanh trung thực có thể giữ cho thời gian dài hợp tác. Hà...

Chi tiết liên lạc

Liên hệ với bây giờ
Click vào đây để gửi yêu cầu thông tin